Betingelser

MADBILLETTER ApS
Dronningens Tværgade 8A,
1302 København K.
CVR: 33759223


Generelt
På madbillet.dk kan du købe billetter til tjenesteydelser i form af forplejning og arrangementer såsom restaurantbesøg, gastronomiske foredrag og lign. Forplejning dækker både servering på restaurant, catering og lign. Du kan endvidere købe måltidskasser, som f.eks. tapaskasser og lign., som leveres af vores samarbejdspartnere.
Vi sælger også produkter, som relaterer sig til gastronomi og madlavning, f.eks. kogebøger og lign. Alle produkter leveres af vores samarbejdspartnere.
Madbillet.dk formidler udelukkende salg af billetter/måltidskasser/produkter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør/leverandør. Det betyder, at madbillet.dk kun kan besvare spørgsmål om billetkøbet. Specifikke spørgsmål om tjenesteydelsen og/eller arrangementet kontakt da arrangøren.
Ved køb på madbillet.dk accepterer du disse generelle betingelser.
Bestilling og levering
Billetter købes og betales online via madbillet.dk. Ved bestilling angiver du dit navn, adresse, e-mailadresse og kortoplysninger. Når betalingen er gennemført, fremsendes billetten pr. e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med bestilling.

Ved bestilling af måltidskasser og gastronomiske produkter sker levering til den adresse, som du har angivet.

Priser og gebyrer
Hvis intet andet er angivet, er priserne inklusiv moms.
Hvis intet andet er nævnt, er eventuelle billetgebyrer inkluderet i prisen.
De oplyste priser på billetterne inkluderer ikke evt. kortgebyr.

Betaling
Billetter betales ved bestilling med betalingskort. Betalingen trækkes straks på dit betalingskort, når du har gennemført din bestilling. Følgende kort kan anvendes: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB.

Betalingskortgebyr
Private betalingskort udstedt indenfor EU - ikke noget kortgebyr.
Firmakort udstedt indenfor EU - 2,2%
Alle betalingskort udstedt udenfor EU - 2,2%

Fortrydelsesret
I henhold til "Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten, og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres. Du kan altså ikke få pengene retur eller ændre dine købte billetter.

Produkter på www.madbillet.dk, der ikke er til husholdningens løbende forbrug, er omfattet af de generelle regler for fortrydelsesret. Du har derfor fortrydelsesret ved køb af kogebøger og lignende produkter. Hvis du fortryder en aftale om køb af en eller flere produkter, som ikke er undtaget fortrydelsesret, herunder kogebøger, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage fra produktets modtagelse, give os en utvetydig meddelelse herom. Meddelelse kan gives ved at sende os en e-mail på info@madbillet.dk. Produktet skal være afsendt til os senest 14 dage efter, at vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Du skal selv afholde alle udgifter til returnering af varen.

Refundering ved manglende gennemførelse af arrangement
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Billetter refunderes til billetkøber, medmindre der aftales andet. Gebyrer refunderes ikke. Hvis et arrangement aflyses, sker refundering automatisk ved tilbageførsel til det betalingskort, som er anvendt ved bestilling, og billetkøberen informeres direkte via deres registrede e-mailadresse herom. Refundering sker senest 7 arbejdsdage efter arrangøren officielt har aflyst arrangementet.

Som billetformidler for arrangøren hæfter madbillet.dk ikke for tilbagebetaling i forbindelse med aflysning. Madbillet.dk sørger kontraktuelt for at sikre, at arrangøren refunderer billetkøbesummen i tilfælde af aflysning, men kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås ved henvendelse til Madbillet.dk.

Ansvarsbegrænsning og forbehold
Madbillet.dk tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på www.madbillet.dk.

Madbillet.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i forbindelse med arrangørens levering af tjenesteydelsen/arrangementet, hvor billetten er købt hos Madbillet.dk, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.

Eventuelle reklamationer eller erstatningskrav skal rettes mod arrangøren.

Madbillet.dk fraskriver sig endvidere ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i forbindelse med levering af måltidskasser fra vores samarbejdspartnere, som er bestilt hos Madbillet.dk, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler. Eventuelle reklamationer skal rettes mod leverandøren og skal ske inden for rimelig tid. For fødevarer begrænses reklamationsretten til varens naturlige holdbarhedsperiode.

Ændring af betingelser
Madbillet.dk har til enhver tid ret til at ændre disse betingelser. De gældende betingelser fremgår altid af madbillet.dk.

Lovvalg og værneting
Køb via www.madbillet.dk er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem dig og madbillet.dk vedrørende ovennævnte vilkår m.v. skal afgøres ved de danske domstole.


Persondatapolitik


Håndtering af personoplysninger

For at kunne handle på Madbillet.dk skal du som minimum oplyse:
• Navn
• Mailadresse
• Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke events du har købt billetter til, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Madbillet.dk gemmer dine indtastede oplysninger om navn, telefonnummer og e-mailadresse til at danne og fremsende ordrer, betalingskvitteringer, billetter og til at kontakte kunderne i forbindelse med levering af tjenesteydelsen/arrangementet (f.eks. i tilfælde af ændringer og aflysninger).

Til visse events vil der efter at eventen er afholdt blive udsendt et spørgeskema omkring eventen via mail.

Oplysninger afgivet til madbillet.dk sælges på ingen måde til tredjemand. Du giver dog samtykke til, at oplysningerne videregives til den arrangør, som er ansvarlig for arrangementet, som du køber billet til via madbillet.dk.

Madbillet.dk anvender cookies og logstatistik på hjemmesiden med det formål at optimere vores ydelser, ligesom cookies medvirker til at gøre dit besøg til en nem og god oplevelse. Madbillet.dk bruger logstatistik for at kunne se tendenser i, hvordan vores hjemmeside bruges, så vi hele tiden kan gøre den bedre.

Adgang til data samt ændring, opdatering eller fjernelse af data
Som kunde har du ret til adgang til dine indsamlede datakategorier (artikel 15, 16 og 17), og du kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til de relevante regler i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Ved relevant henvendelse vil vi opdatere, ændre eller fjerne personoplysninger, som vi kontrollerer, med forbehold for overtrædelse af lovgivning.

Vi kan afslå anmodninger, der uden grund gentages eller påvirker andre enkeltpersoners persondata. Alle forespørgsler vedr. dette skal rettes direkte til kundeservice via email .

Nyhedsbrev
Du har mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve fra madbillet.dk og arrangørens nyhedsbrev for det arrangement du køber billet til. Du kan kun tilmelde dig ved aktivt at vælge dette. Du kan til enhver tid framelde dig Madbillets nyhedsbrev via et link nederst i nyhedsbrevet.MADBILLETTER ApS
Dronningens Tværgade 8A
1302 København K
CVR: 33759223